INHOUDSOPGAVE

Hier zijn fascinerende antwoorden op een diepe en grote verscheidenheid aan levensgerelateerde vragen die werden gesteld aan een geest die alleen bekend staat als de Gids en die wordt gesproken door Eva Pierrakos. Inbegrepen zijn vragen met betrekking tot Pathwork-lezingen, persoonlijke problemen en begrip van het leven in het algemeen.

Wat is padwerk?

Overweldigd? Proberen trefwoorden, een verzameling favorieten van Jill Loree.

Collectie 1

Veroudering

Dieren: Dieren | Algemeen • Huisdieren • Probleem met dieren

Astrologie en horoscopen: Astrologie en horoscopen | Algemeen • Karma en vorige levens • Neptunus • Pluto • Saturnus • Venus

Autoriteit: Autoriteit | Algemeen • Uitstelgedrag • Overdracht

Baby's en geboorte: Baby's en geboorte | Algemeen • Abortus • Anticonceptie • Keizersnede • Besnijdenis • Moeilijkheden om zwanger te worden • Pijnloze geboorte • Zwangerschap

Balans: Balans | Algemeen • Spiraal

Gedragingen en aandoeningen: Acceptatie • Ambitie • Beschuldiging • Concurrentievermogen • Verwarring • Beheersing • Moed • Depressie • Overheersing • Twijfel • Fantasie • Frustratie • Schuld • Gewoonte • Haast • Integriteit • Liegen • Risico • Geduld • Perfectionisme • Straffen • Schaamte • Moeten • Verlegenheid • Superioriteit en Minderwaardigheid • Kwetsbaarheid • Achterhouden • Overgeven

De Bijbel: De Bijbel | Algemeen • Adam & Eva / De tuin van Eden • Doop • Bijbelverzen • Reïncarnatie • De tien geboden • Toren van Babel

Collectie 2

Lichaam gezondheid: Lichaam en gezondheid | Algemeen • Allergieën • Alzheimer • Artritis • Bloed • Ademhaling • Kanker • Verkoudheid • Coma • Krampachtige bewegingen • Hoestbuien • Cysten • Diabetes • Voeding en voeding • Behaardheid • Hoofdpijn • Gehoor • Hart • Netelroos • Hormonen • Hypoglykemie • Verwondingen • Knieën • Linker- en rechterzijde • Benen • Leukemie • Menopauze • Nagelbijten • Narcolepsie • Nek • Gevoelloosheid • Paniekaanvallen • Verlamming • Reumatoïde artritis • Huidaandoening • Slikken • Tranen • Tanden en tandvlees • Keel • Duizeligheid • Visie • Water

Carrières en banen: Carrières en banen | Algemeen • Geschiktheidstests • Talent ontwikkelen

Chaos en crisis

Kinderen: Kinderen | Algemeen • Kinderachtig vs. kinderlijk • Destructiviteit • Discipline • Voeding • Slordigheid

Inzet: Toewijding | Algemeen • Geleidelijk proces • Taken niet afmaken • De prijs betalen

Communicatie: Communicatie | Algemeen • Taal • Mythe

Leven in de gemeenschap: Leven in de gemeenschap | Algemeen • Jim Jones

Compulsies en verslavingen: Dwang en verslavingen | Algemeen • Alcohol • Anderen verdedigen • Vijandigheid • Masturbatie • Te hoge uitgaven • Relatie • Winkeldiefstal • Roken • Wassen

Geweten

Bewustzijn: Bewustzijn | Algemeen • Het onbewuste • Ongelijke ontwikkeling

Contractie: Contractie | Algemeen • In relatie • Zichzelf ziek maken • Terugtrekking

Kosmisch bewustzijn (eenheid en dualiteit)

Kosmologie: Kosmologie | Algemeen • The Void

Onze eigen realiteit creëren: Onze eigen realiteit creëren | Algemeen • Deconstructie en reconstructie

Creativiteit: Creativiteit | Algemeen • Creatieve blokken

Collectie 3

Dood: Dood | Algemeen • Ongevallen • Moord op president Kennedy • Atheïsten • Dood van kind • Contact opnemen met de doden • Euthanasie • Massamoord • Fysieke en energetische lichamen • Redeath en wedergeboorte • Zelfmoord

Dharma

Drugs

Aarde condities: Aardse omstandigheden | Algemeen • Luchtverontreiniging • Uitsterven • Bevolking • Hulpbronnen • Weer en klimaat

Educatie

Ego & egocentriciteit

Emoties: Emoties | Algemeen • Boos innerlijk kind • Angst • Houding ten opzichte van pijn • Slechte stemmingen • Kinderachtige reacties • Mededogen versus medelijden • Huilen • Wanhoop • Drugs en alcohol • Emotionele gebondenheid • Afgunst • Zich afgescheiden voelen • Innerlijke gevoelloosheid • Jaloezie • Gevoelens manipuleren • Overgevoeligheid

Energie: Energie | Algemeen • Kosmische Kracht • Energiecentra • Energievelden • Energieafzuigers • Energietransmissies • Wederkerigheid • Negatieve energie • Opening van de centra

Angst: Angst | Algemeen • Angst voor verlating • Angst voor een ander • Angst om vernietigd te worden • Angst om in het nu te zijn • Angst voor verandering • Angst voor nabijheid • Angst voor toewijding • Angst voor kritiek • Angst voor de dood • Angst voor goede gevoelens • Angst om te laten gaan Go • Angst om goede gevoelens te verliezen • Angst om beslissingen te nemen • Angst voor moord • Angst om open te staan ​​• Angst voor mensen

Collectie 4

Angst (vervolg): Angst voor spreken in het openbaar • Angst voor afwijzing • Angst voor zichzelf • Angst voor seks • Angst voor succes • Angst om ouders te overtreffen • Angst voor het onbekende • Angst overwinnen • Fobieën

Spel spelen: Spel spelen | Algemeen • Ondanks

Geografische verhuizing

Geven en ontvangen: Geven en ontvangen | Algemeen • Moeilijkheden om te geven • Moeilijkheden om te ontvangen • Trots

God: God | Algemeen • Vragen om genezing • Innerlijke begeleiding • Overgave • Toestemming willen

Haat, woede en vijandigheid: Haat, woede en vijandigheid | Algemeen • Anderen de schuld geven • Afweermechanisme • Woede opwekken • Groepswerk • Gezonde woede • Loslaten versus handelen • Link naar seksualiteit • Fysieke expressie

Genezing: Genezing | Algemeen • Handoplegging • Metalen, stenen, kristallen

Anderen helpen: Anderen helpen | Algemeen • Ouders helpen • Daklozen helpen • Lijden

geschiedenis: Geschiedenis | Algemeen • Hitler en Mussolini • Geneeskunde en psychiatrie • Muziek en kunst • Revolutie • Spirituele leringen

Mens: Mens | Algemeen • Gemiddeld zijn • Vastzitten • Doen versus zijn • Instincten • Betekenis van het leven • Een taak

Individuele sessies en groepswerk: Individuele sessies en groepswerk | Algemeen • Age of Aquarius

Traagheid: Inertie | Algemeen • Vermoeidheid • Luiheid

Geïnternaliseerde ouders

Intuïtie: Intuïtie | Algemeen • Paranormale krachten en ESP

Jezus Christus: Jezus Christus | Algemeen • Het kruis • Goede Vrijdag • Jezus 'reizen • Opstandige christenen en joden • Het Woord verspreiden • Maagd Maria

Karma (oorzaak en gevolg): Karma (oorzaak en gevolg) | Algemeen • Vergeving

labels

Collectie 5

Liefde: Liefde | Algemeen • Angst voor liefde • Voor het gezin • Goedkeuring nodig • Fysieke liefde • Onbeantwoorde liefde

Mantra's: Mantra's | Algemeen • Positief denken

huwelijk: Huwelijk | Algemeen • Aantrekking tot getrouwde mensen • Bloedgroepen • Obstructies creëren • Echtscheiding

Medische behandeling: Medisch | Algemeen • Pijnmedicatie • Levens redden

Meditatie & Gebed: Meditatie en gebed | Algemeen • Als ontsnapping • Lichaamsbeweging • Concentratieoefeningen • Hoe te mediteren • Hoe te bidden • Onze Vader • Geduld en geloof • Bidden voor anderen • Visualisatie

Herinneringen: Herinneringen | Algemeen • Geen jeugdherinneringen • Overwoning

Mentale en fysieke uitdagingen: Mentale en fysieke uitdagingen | Algemeen • Syndroom van Down • Geestelijk gehandicapt kind • Geestelijk gehandicapte ouder • Spraakstoornis

Geest, hersenen en intelligentie: Geest, hersenen en intelligentie | Algemeen • Computers • Concentratie • Bewuste en onbewuste geest • Einsteins brein • Intellectuele en emotionele volwassenheid • Beperkende overtuigingen • Geheugenbehoud

Wonderen

Geld

Mystiek en numerologie

NATUUR

Negativiteit: Negativiteit | Algemeen • Noodlot en rampspoed • Hopeloosheid • Pessimisme • Positieve essentie • Sarcasme • Koppige wil

Pijn: Pijn | Algemeen • Gevoelloosheid • Pijn als symptoom • Pijn / plezierprincipe • Psychosomatische pijn

Ouderschap: Ouderschap | Algemeen • Communicatie • Discipline • Drugsgebruik • Financiële afhankelijkheid • Schuld • Ontmoeting met geboorteouders • Monsters • Moordende impulsen • Seksualiteit • Rivaliteit tussen broers en zussen • Stiefouders

Collectie 6

Pathwork®: Pathwork® | Algemeen • Basisbenadering • Kritiek op Pathwork® • Dagelijks overzicht • Redigeren van de lezingen • Aanmoediging • Voor helpers • The Force • Groepswerk • Hoger zelf, lager zelf, masker • Holland Pathwork® • Afbeeldingen • Innerlijke niveaus • Michigan Pathwork® • Nieuw Fase • Weerstand tegen het werk • Overdracht • Washington Pathwork® • Waarom meer vrouwen • Jeugd

Het Pathwork® Center in Phoenicia, New York: Het Pathwork® Center | Algemeen • Gebouwen • Financiële hulp • Groepsdynamiek • Leiderschap • Juridische kwesties • Marketing • Participatie • Bewoners • Planning • Drie ontwikkelingsstadia

The Pathwork® Medium & Mediumship: Mediumschap | Algemeen • Opmerkingen van Eva • Communicatie met de gids • Gesprek met Eva & John

Collectie 7

Genoegen: Plezier | Algemeen • Muziek

Politiek: Politiek | Algemeen • Communisme

Voorspellingen en profetieën: Voorspellingen en voorspellingen | Algemeen • Vernietiging van de mensheid • Nostradamus

Privacy versus geheimhouding

Psychologie: Psychologie | Algemeen • Biofeedback • Freudiaanse concepten • Hypnose en acupunctuur • Waanzin • Introversie en extraversie • Masochisme en sadisme • Zenuwinzinking • Schizofrenie • Schokbehandeling

Straf en criminelen: Straf en criminelen | Algemeen • Doodstraf • Onrecht

Races: Races | Algemeen • Racisme

Reïncarnatie: Reïncarnatie | Algemeen • Artistieke talenten • Mannelijke en vrouwelijke incarnaties • Oedipuscomplex • Selectie van ouders • Verspilde levens • Binnen hetzelfde leven

relatie: Relatie | Algemeen • Fouten toegeven • Gedrag van kinderen • Vastklampen aan een ouder • Minachting voor mannen • Afhankelijkheid • Moeilijkheden in stand te houden • Angst en vijandigheid • Onaanvaardbaar voelen • Waanzin • Vrienden • Geven en ontvangen • Gevoelens terughoudend • Irrationele angsten • Wederkerigheid • Behoefte • Negatieve interactiviteit • Tegenstellingen • Overmatige gehechtheid • Mensen behagen • Lichamelijk contact • Trots • Projectie en beschuldiging • Bewijs dat het andere verkeerd is • Bereidheid • Scheidingsmuur • Angsten delen • Broers en zussen • Stay-or-go-dilemma • Onderdanigheid • Overdracht • Overgangen • Ontrouw • Onvervulling • Onrealistische verwachtingen • Kwetsbaarheid

Religie: Religie | Algemeen • Kerk • Oosterse religies • Gnostische leringen • Heilige communie • Sabbat en Jom Kipoer • Zonde en kwaad • Ware religie

Reglement: Regels | Algemeen • verzet

Wetenschap: Wetenschap | Algemeen • Atoomenergie • Klonen • Evolutie • Vliegende schotels • Andere dimensies • Het heelal

Collectie 8

Zelfontwikkeling: Zelfontwikkeling | Algemeen • Zelfacceptatie • Zelfbevestiging • Zelfautoriteit • Zelfzorg • Zelfvertrouwen • Zelfkritiek • Zelfvernietiging • Zelfdiscipline • Zelfafkeer / afwijzing • Zelfafleiding • Zelftwijfel • Zelfdiscipline Achting • Zelfhaat • Zelfgenezing • Zelfverantwoordelijkheid • Zelfingenomenheid • Zelfopoffering • Zelfredzaamheid

Seks en seksualiteit: Seks en seksualiteit | Algemeen • Onthouding • Bondage • Celibaat en polygamie • Homoseksualiteit • Orgasme • Seks buiten het huwelijk • Gewelddadige fantasieën

Slaap: Slaap | Algemeen • Moeite met wakker worden • Dromen • Luisteren tijdens het slapen • Slaapwandelen

Maatschappij: Maatschappij | Algemeen • Conformiteit • Individu en samenleving • New Age samenlevingen

Geestenwereld: Spirit Wereld | Algemeen • Forces of Darkness • Ghosts • Guardian Angels • Namen van geesten • Ouijaborden • Tranceverbindingen • White Brotherhood & Gods

Spirituele eigenschappen: Geloven vs. weten • Zegeningen • Onvermoeibaarheid • Geloof en hoop • Genade

Symboliek: Dante's Inferno • Mercurius • Spiegels • Slang • Water

Tijd nu

Overgangen en drempels

Trust: Vertrouwen | Algemeen • Loslaten • Tests

Waarheid: Waarheid | Algemeen • Absolute waarheid

Slachtoffer: Slachtoffer | Algemeen • Beroofd • Veiligheid en beveiliging • Geweld

Oorlog

Afval verwerker

Will: Zal | Algemeen • Afstemming op Gods wil • Gods wil en vrije wil

Vrouwenbeweging

Ja / nee-stromingen

Krijgen trefwoorden, Jill Loree's favoriete vraag en antwoord
Deel