Meer Pathwork®-materialen

Om Pathwork-lezingen te lezen of om te zien hoe je kunt deelnemen aan Pathwork-activiteiten wereldwijd: www.pathwork.org

Het pad van zelftransformatie door Eva Pierrakos

Unie creëren: de essentie van intieme relaties (Pathwork-serie) door Eva Pierrakos en Judith Saly

Fear No Evil: The Pathwork Method of Transforming the Lower Self (Pathwork Series) door Eva Pierrakos en Donovan Thesenga

Overgave aan God van binnen: padwerk op zielsniveau (Pathwork-serie) door Eva Pierrakos en Donovan Thesenga

The Undefended Self: Living the Pathwork door Eva Pierrakos, Susan Thesenga en Asha Greer

Deel