Top 10 vragen en antwoorden: Jezus Christus

Lees hieronder de top 10 vragen van Jill Loree over Jezus Christus.

Of download de volledige verzameling favorieten van Jill Loree: trefwoorden: Antwoorden op de belangrijkste vragen van de Pathwork Guide

—1—

Zoveel mensen reageren sterk negatief op de woorden "Jezus Christus". Waarom is dit? Antwoord

—2—

Is het dan nodig dat iedereen zich tot het christendom bekeert? Antwoord

—3—

Dus wat is dan de waarheid over het leven van Jezus? Op welke manier heeft Jezus Christus de mensheid gered? Op welke manier was zijn daad het grootst? Wat was het doel van zijn leven op aarde, zijn eenmalige incarnatie? Antwoord

—4—

Wat is de betekenis van de "weg van het kruis", zijn principes en zijn manier van handelen? Hoe is het vergelijkbaar met het oosterse concept, het concept dat volgt op de Boeddha? Antwoord

—5—

Wat is de spirituele betekenis van Goede Vrijdag? Antwoord

—6—

Wat is de rol van de Maagd Maria vanuit spiritueel oogpunt? Antwoord

—7—

Christelijke religies leggen veel nadruk op de lichamelijke opstanding van Jezus Christus. Waarom is dat? Antwoord

—8—

Hoe zit het met Kerstmis, met de vertoningen van licht, het verhaal van Christus, de kerstbomen en de kerstliederen? Antwoord

—9—

Wat is de innerlijke reden voor veel Joodse mensen - zelfs degenen die verder vrij ruimdenkend en spiritueel geneigd zijn - om bijna militant tegen Jezus Christus te zijn? Een soortgelijke reactie bestaat ook bij sommige christenen die sterk in opstand komen tegen hun vroege opvoeding. Wat is hiervan de reden? Antwoord

—10—

De vroege christenen volgden deze woorden trouw en probeerden het evangelie van verlossing door Christus aan de hele wereld over te brengen, zelfs met gevaar voor eigen leven. Een groot deel van de christelijke kerk neemt deze woorden tot op de dag van vandaag zeer serieus als het definiëren van haar missie.

De norm in spirituele kringen is om niet tot anderen te prediken, maar de overtuigingen van elk individu te respecteren. Was de taak van de vroege kerk anders dan die van vandaag? Antwoord

Volgende Top 10 vragen en antwoorden: Godsdienst

De gids spreekt: duizenden antwoorden, één bron.
Gratis ter beschikking gesteld door uw vrienden op Phoenesse.

Deel