"Mogen jullie allemaal hier of daar een kleine sleutel vinden, een verduidelijking, een nuttige hint om licht te werpen op je weg, in je strijd om het licht van de waarheid te bereiken, om jezelf en dus het leven te begrijpen." - Padwerk® Gids, Q&A # 132

Hier zijn fascinerende antwoorden op een diepe en grote verscheidenheid aan levensgerelateerde vragen die werden gesteld aan een geest die alleen bekend staat als de Gids en die wordt gesproken door Eva Pierrakos. Inbegrepen zijn vragen met betrekking tot Pathwork-lezingen, persoonlijke problemen en begrip van het leven in het algemeen.

"Mogen deze antwoorden uw eigen innerlijke weten activeren, zodat de gegeven kennis werkelijk uw eigen kennis wordt. Want alle kennis, alle waarheid, is slechts één." - Padwerk® Gids, Q&A # 257

Verken onderwerpen